Вівторок, 19.10.2021, 10:14
Вітаю Вас Гість | RSS

Червоноярський НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Національна дитяча "гаряча лінія"

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства та торгівлі людьми

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми

Статут школи

   Статут Червоноярської ЗШ І-ІІІ ступенів

  1. Загальна частина

       1.1. Червоноярська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області є правонаступником Червоноярської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.

       1.2. Червоноярська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів знаходиться у комунальній власності.

       1.3. Юридична адреса навчального закладу:
27622, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Червоний Яр, вулиця Центральна, 2.

       1.4. Червоноярська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області (далі: школа) є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.

       1.5. Засновником навчального закладу є відділ освіти, що є структурним підрозділом Кіровоградської районної державної адміністрації.

       1.6. Класи у школі формуються за погодженням з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.

       1.7. Школа формує класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, — організовує заняття за індивідуальною формою навчання.

       1.8. З урахуванням потреб населення та місцевих умов школа приймає рішення про створення груп продовженого дня, пришкільних інтернатів з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника.

        Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації.

       1.9. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально – технічної і методичної бази школи організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

       1.10. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання школа може направляти учнів до міжшкільних навчально - виробничих комбінатів. Школа і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Школа бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

       1.11. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі організовує відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

       1.12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.


       2. Зарахування учнів (вихованців) до школи та їх відрахування

       2.1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за школою відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

       2.2. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування.

       2.3. Керівник школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

       2.4. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

       Для зарахування учня до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.

        До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

       2.5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування з таких навчальних закладів здійснюється за рішенням суду.

       2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

       2.7. Переведення учнів (вихованців) школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

       У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття.

       У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

       3. Організація навчально – виховного процесу

       3.1. Навчально - виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН. За основу береться Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської мови. 

У робочому навчальному плані школи з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. 

        Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

       3.2. Робочі навчальні плани школи затверджуються відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації.

       Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани школи погоджуються з МОН за поданням обласного управління освіти.

       3.3. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

       3.4. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально - виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

       3.5. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту” та свого статуту з урахуванням специфіки школи, профілю та інших особливостей організації навчально – виховного процесу.

       3.6. Навчально – виховний процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною 
формою навчання.

       3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв школа за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

       3.8. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

       Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

       3.9. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

       3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

       У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи школи, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

       3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

       3.12. Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2-4-х класах — 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) — 45 хвилин.

       Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

       3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

       3.14. Школа може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

       3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

       3.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником школи.

       3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

       3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

       3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

       Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

       Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

       3.20. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) школи визначаються МОН.

       3.21. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

       3.22. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

       У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

       3.23. Школа може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

       3.24. Оцінки з поведінки у школі виставляються «зразкова», «задовільна», «незадовільна». В додатки до документів про освіту (свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

       3.25. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

       В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

       3.26. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

       3.27. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

       3.29. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

       3.29. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

       Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

       3.30. Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

       Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

       3.31. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

       Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

       3.32. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні”, а випускники школи III ступеня — похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою "За високі досягнення у навчанні” або срібною "За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

       За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу може оголошуватися подяка.

       3.33. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

       Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить школа, відповідними місцевими органами управління освітою.


       4. Виховний процес у школі

       4.1. Виховання учнів (вихованців) у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

       4.2. Цілі виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно - правових актах.

       4.3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

       Примусове залучення учнів (вихованців) школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

       4.4. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально - виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

       Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.


       5. Учасники навчально – виховного процесу

       5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти школи, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

       5.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України "Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

       5.3. Учень (вихованець) — особа, яка навчається і виховується в школі.

       5.4. Учні (вихованці) школи мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у   школі;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально - виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно –спортивною, корекційно - відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

участь в різних видах навчальної, науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування школи;

участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

       5.5. Учні школи зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку школи;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

дотримуватися правил особистої гігієни.

       5.6. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

       5.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

       5.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

       5.9. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

       5.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

       5.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником школи і затверджується у відділі освіти Кіровоградської районної державної адміністрації.

       Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

       Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

       5.12. Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом школи. 
       5.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

       Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

       5.14. Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

       За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель”, "учитель (вихователь) — методист”, "педагог — організатор — методист” та інші.

       5.15. Педагогічні працівники школи мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи та інших органів самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення 
навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

       5.16. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника   школи, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

       5.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

       5.18. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

       5.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника   школи   і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

       5.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту школи;

поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

       5.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Пошук
Календар
«  Жовтень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів