Вівторок, 19.10.2021, 10:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Червоноярський НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Національна дитяча "гаряча лінія"

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства та торгівлі людьми

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми

Рада профілактики правопорушень

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

     Рада профілактики правопорушень покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби школи в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.
Мета і завдання Ради

  1. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання  відхилень у поведінці учнів.
  2. Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.
  3. Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.
  4. Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.
  5. Облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі, поза школою, у позаурочний час, у спілкуванні з оточенням.
  6. Розробка та здійснення програми діяльності з профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, особливо серед тих, хто перебуває на внутрішньошкільному обліку та на обліку у правоохоронних органах.
  7. Розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості, законослухняності, дисциплінованості.

I. Загальні положення

1.1. Рада профілактики правопорушень у своїй роботі спирається на положення Закону України «Про загальну середню освіту», Національну програму «Діти України», Комплексні програми профілактики злочинності, запобігання дитячої бездоглядності та інші правові документи, які регламентують роботу з цих питань.
1.2. Мета роботи Ради профілактики правопорушень: створення умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, підвищення її соціальної активності, попередження правопорушень, злочинів, зміцнення дисципліни серед учнів.
1.3. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, секретаря і членів ради. Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів. Керує Радою профілактики директор школи


ІІ. Завдання діяльності Ради профілактики правопорушень та бездоглядності

2.1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.
2.2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.
2.3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в школі, службі у справах дітей (ССД),  відділку кримінальної міліції у справах дітей (ВКМСД).
2.4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до ССД.
2.5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва до гурткової роботи.
2.6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.
2.7. Корегує педагогічні позиції батьків (або осіб, які їх замінюють), які ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.
2.8. Виносить проблемні питання на обговорення педради. 
2.9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.
2.10. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.
 


ІІІ. Організація  діяльності Ради профілактики правопорушень та бездоглядності

3.1. Чисельний і поіменний склад Ради профілактики затверджується на педагогічній раді і оформлюється наказом директора школи щорічно.

3.2.  Голова Ради:

- організує роботу Ради;

- визначає порядок денний, місце і час проведення засідання Ради;

- головує на засіданнях Ради;

- підписує протоколи засідань Ради.

У разі відсутності голови його обов’язки виконує секретар ради.

3.3.Організаційне забезпечення засідань Ради профілактики здійснюється секретарем.

Секретар Ради:

- складає проект порядку денного засідання Ради, організовує підготовку матеріалів до засідань Ради;

- інформує членів Ради про місце, час та порядок денний засідання Ради, забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами;

- оформлює протоколи засідань Ради, здійснює аналіз й інформує Раду про хід виконання прийнятих рішень.

3.4.  Члени Ради профілактики:

- приймають участь у засіданнях Ради профілактики;

- вносять пропозиції до плану роботи Ради, порядку денного засідань та порядку обговорення питань;

- приймають участь у підготовці матеріалів Ради, а також проектів її рішень.

3.5.  Засідання ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків.
3.6. Хід засідання Ради профілактики і прийняті рішення протоколюються секретарем Ради.
3.7. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).
3.5. Робота Ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється і затверджується на першому засіданні Ради.
3.8. Свою роботу Рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.
3.9. При розгляді персональних справ разом з учнями запрошуються громадський вихователь, класний керівник та батьки учня.
3.10. Розглядає подання класних керівників, соціального педагога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.
3.11. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.
3.12. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.
3.13. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.
3.14. Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

ІV. Порядок діяльності Ради профілактики правопорушень та бездоглядності
4.1. Педагогічна профілактика.
4.1.1. Діагностика інтересів.
4.1.2. Діагностика нахилів, здібностей.
4.1.3. Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
4.1.4. Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.
4.1.5. Формування професійних нахилів.
 

4.2. Консультаційна діяльність. 
4.2.1. Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
4.2.2. Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

4.3. Просвітницька діяльність. 
4.3.1. Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.
4.3.2. Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
4.3.3. Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.
 


V. Права та обов’язки Ради профілактики правопорушень
5.1. Рада профілактики правопорушень зобов'язана:
5.1.1. Розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.
5.1.2. Сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів.
5.1.3. Вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість.
5.1.4. Запрошувати на засідання Ради профілактики правопорушень з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб, які їх замінюють.
5.1.5. Здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків.
5.1.6. Контролювати виконання прийнятих рішень.
5.1.7. Аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше 2-х разів на рік.

5.2. Рада профілактики має право: 
5.2.1. Давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.
5.2.2. Виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.
5.2.3. Клопотати перед ССД, ВКМСД щодо вживання заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

VІ. Документація ради профілактики правопорушень та бездоглядності
6.1. Наказ про створення Ради профілактики правопорушень та бездоглядності.
6.2. План роботи Ради профілактики правопорушень та бездоглядності.
6.3. Протоколи засідань.
6.4. Карти учнів, які перебувають на обліку в школі.
6.5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

6.6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківськогопіклування

 

 

Пошук
Календар
«  Жовтень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів